Meny

BENTE TOVIK VEGNETT

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Klimagassutslippene fra vegtrafikken i Norge gikk ned med 900 000 tonn i 2017. Det viser foreløpige tall fra SSB. – Dette er gledelige nyheter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. – Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra vegtrafikken nytter. – Tallene viser at selv om vi har hatt en økning…

Read More