Meny

FØRERLØSE KJØRETØY

Fremtiden kommer ikke brått

Førerløse kjøretøy kommer, «men tag det rolig», sier den danske regjeringens ekspertgruppe. Det danske transportdepartementet (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) fikk i mars en utredning fra en ekspertgruppe om mobilitet i fremtiden. Niels Buus Kristensen – ph.d. fra København, men forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Oslo – ledet arbeidet. Nå vil også Samferdselsdepartementet bruke Buus…

Read More