Meny

HYDROGEN

Nå satser Michelin massivt på hydrogendrevet transport

Michelin skal ikke lenger kun være ett dekkfirma. I stedet skal de fokusere mer på bærekraftig energi og grønn transport, og med massive investeringer i hydrogen – og brenselcelleteknologi, gjør Michelin seg klare til å endre sitt 125 år lange fokus på gummiblandinger og dekk.

Read More

Fire nye hydrogenstasjoner får støtte fra Enova

Med i overkant av 24 millioner i Enova-støtte skal Uno-X Hydrogen etablere to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon. På veien mot lavutslippssamfunnet må ulike teknologier prøves ut for å bringe utslippene fra transportsektoren ned. I tillegg til å støtte etablering av hurtigladestasjoner, tilbyr Enova derfor også støtte til bygging av…

Read More

Posten har bestilt hydrogendrevet lastebil

Posten Norge har bestilt en hydrogen-elektrisk Nikola Tre som et ledd i den grønne omstillingen av selskapet. Det amerikanske selskapet Nikola Motors lanserte den hydrogen-elektriske lastebilmodellen Nikola Tre denne uken. Bilen er spesialdesignet for europeiske veier og forhold. – Posten og Bring har ambisiøse miljø- og klimamål. Vi ønsker å teste ut og være et…

Read More

Støtter bygging av hydrogenstasjoner

Enova er nå ute med en ny konkurranse om investeringsstøtte til bygging av hydrogenstasjoner. Enova startet i fjor med årlige utlysinger om investeringsstøtte for etablering av fyllestasjoner for hydrogen, for å legge til rette for å ta i bruk hydrogen og bidra til læring om bruk av hydrogen i transportsektoren. I 2017 ga Enova tilsagn…

Read More

Går videre med hydrogenferje-partnere

Boreal Sjø AS, Fjord1 ASA og Norled AS inviteres til å gi tilbud i konkurransen om utviklingskontrakten for hydrogen-elektrisk ferje. Høsten 2021 skal verdens første hydrogen-elektriske ferje seile på sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland. De tre rederiene ble i oktober 2017 kvalifisert til å være med i dialogfasen av anskaffelsen. Nå ønsker…

Read More

Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon i Bergen

På energistasjonen Uno-X Åsane som offisielt åpnet i dag kan du tanke hydrogen, bensin eller diesel. Dette er den første stasjonen i Bergen som tilbyr hydrogen. For å nå norske klimamål må vi redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. En hydrogenbil slipper ut kun vanndamp, og med god komfort, lang rekkevidde og kort fylletid er hydrogenbilene like…

Read More