Meny

VEG

Har tre måneder med nye bomtakster i Oslo endret trafikkbildet?

Tre måneder med miljø- og tidsdifferensierte bomtakster i Osloringen har effekt. Statens vegvesen har analysert rundt 20 millioner passeringer i 27 bomsnitt i Oslo over tre måneder. Målet var å se om det ble mindre trafikk etter at nye bomtakster ble innført 1. oktober 2017. Fra den dagen betaler en bomtakst etter type kjøretøy og…

Read More

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Målet med prosjektet har vært bedre trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet. Omfattende utbygging Oppdraget har omfattet utbygging av ny…

Read More

Budsjettforliket: Mer til tog, mindre til asfalt

Resultatet av budsjettforhandlingene gir liten grunn til jubel: To veiprosjekter mister statlige midler, og det kuttes i bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveger. De siste dagene har regjeringspartiene sittet i forhandlinger med KrF og Venstre for å komme til enighet om neste års statsbudsjett. Totalt har det blitt flyttet på nærmere syv milliarder kroner…

Read More