Meny

VEGTEKNOLOGI

Bruk av solenergi og vannbasert varmesystem kan fjerne is fra veiene

Raheb Mirzanamadi ved Chalmers tekniska högskola har oppnådd doktorgrad med sitt forskningsprosjekt om bruk av solenergi for varme opp veier om vinteren og dermed sikre isfritt underlag. Flere av forskerne tilknyttet Ferjefri E39-prosjektet jobber med ulike tilnærminger til hvordan man kan bruke naturlig energi for å tine opp isete veier. Mirzanamadi har konsentrert seg om…

Read More

Tester ny teknologi som kan bli nyttige løsninger for fremtidens vegsystem

Testingen pågår langs E8 gjennom Skibotndalen i Troms. Ved hjelp av akustiske fiberkabler i, under og langs vegen, skal for eksempel systemet kunne registrere saktegående trafikk, eller kjøretøy som har stanset helt. – Sist uke testet vi hvorvidt systemet, på basis av registreringene fra fiberkabelen, klarer å tolke korrekt det som skjer på vegen. Om…

Read More