Meny

Posts Tagged ‘Bane’

Internasjonale jernbanetransportar: Regjeringa foreslår nye reglar for å styrkje sikkerheita

– Regjeringa ønskjer å bidra til å styrkje sikkerheita for internasjonale jernbanetransportar. Dei siste åra har vi sett ein stor auke i internasjonal godstogtrafikk på lengre strekningar, ikkje minst mellom Asia og Europa. Proposisjonen som vi no legg fram for Stortinget, er eit bidrag til at nye krav til sikker togdrift for desse transportane kan tre i kraft, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More