Meny

Posts Tagged ‘containerhavn’

NRC Group bygger ut Borg Havn Containerterminal

Borg Havn IKS har tildelt NRC Group en kontrakt for utbygging av deres kaianlegg i Fredrikstad. Den eksisterende kaien skal oppgraderes, ny kai bygges, og om lag 4000 m² terminalareal med forlengelse av kranskinner skal etableres.

Read More

Åpner for konkurranse på godsterminalene

Mer konkurranse skal sørge for bedre tjenester på godsterminalene og mer gods på bane. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet åpner Jernbaneverket opp for konkurranse på terminalene i Stavanger og Trondheim. I løpet av 2017 skal det være konkurranse om driften på samtlige av landets 12 godsterminaler.

Read More

Forventer satsing på godstog og skipsfart

Etter flere år med manglende satsing på godstog og nærskipsfart for å overføre gods fra veg til tog og skip, forventes det nå at Solberg-regjeringen satser friskt, ikke bare med sin nasjonale transportplan, men også i det kommende statsbudsjettet for 2015.

Read More