Meny

Posts Tagged ‘infrastruktur’

Setter fart på elektrifiseringen av tunge kjøretøy

Mandag 26.juni la Statens Vegvesen fram en ladeplan for tunge kjøretøy langs norske riksveier. Nå følger Enova opp med et nytt støtteprogram for utbygging av offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy. Ordningen skal være konkurransebasert og første søknadsfrist er 16.oktober i år. Støtteprogrammet er planlagt å vare i to år, avhengig av utviklingen i markedet.

Read More

TEN-T: Reviderte retningslinjer tatt inn i EØS-avtalen

EU har foretatt en revisjon av retningslinjene for TEN-T. Disse retningslinjene utgjør forordning EU nr. 1315/2013, som i dag er tatt inn i EØS-avtalens Protokoll 31. Forordningen erstatter den tidligere TEN-T-beslutningen, som også er innlemmet i EØS-avtalen.

Read More

Stor interesse for ny og uavhengig flyplass

– Vi har registrert stor interesse for flyplass ved Arendal, der mange firma har forretningsforbindelser til utlandet. For eksempel har shippingindustriselskapet OSM Maritime Group en business-jet stående på Kjevik som de har en hangar stående klar til på Gullknapp. Så fort vi er oppe og går, flytter de den hit, sier daglig leder Jan Morten Myklebust ved Arendal Lufthavn Gullknapp AS.

Read More

Må se på helheten av infrastrukturen

Elling N. Tjønneland, forsker ved Chr. Michelsens Institutt, mener at norsk infrastruktur generelt er langt bedre enn hva internasjonale rangeringer kan gi inntrykk av. -Vi må se på helheten, og der gjør Norge det bra. Det afrikanske veinettet er mange steder lite og svært dårlig utbygd, så man kan helt klart si at satsingen svært ujevn, påpeker forskeren.

Read More