Meny

BIODRIVSTOFF

EUs Innovasjonsfond tildeler Biozin støtte

Biozin prosjektet, et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc, blitt valgt av EUs Innovasjonsfond («Innovasjonsfondet») til å motta tilskudd under ordningen for storskalaprosjekter.

Read More

Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener Drivkraft Norge og Nobio, som begge er en del av samarbeidet Biodrivstoff 2030. Organisasjonene advarer mot å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Skattedirektoratet henter inn månedlige tall for omsetning av…

Read More

Tofte i et grønt perspektiv

Selskapet Silva Green Fuel AS ble etablert i 2015, samme år som Statkraft kjøpte industritomten av Södra på Tofte.Silva Green Fuel er et samarbeid med Södra som har 49 % eierandel og Statkraft med 51 % eierandel. Planene om et demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff ble presentert på et åpent folkemøte i november 2016. Så langt har…

Read More

– Vi vil ikke ha palmeolje på tanken!

Miljødirektoratet har lagt frem tall som viser at altfor mye av biodrivstoffet som blandes inn i drivstoffet på norske bensinstasjoner, kommer fra palmeolje. – Dette er å lure forbrukerne. Vi vil ikke ha palmeolje på tanken, men biodrivstoff som bidrar til å redusere klimagassutslipp, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. Stortingets mål om 20…

Read More

Karbonhøsting og bærekraftig biodrivstoff i Colombia

St1 Norge AS har signert en intensjonsavtale med C2Biotrade om å utforske nyplanting av oljevekster på landområder med få alternative bruksmuligheter i Colombia, med mål om å fange og lagre karbon fra atmosfæren og samtidig produsere fornybart biodrivstoff med svært gode klimaegenskaper. St1 leter etter en løsning som både etablerer nye bærekraftige verdikjeder for biodrivstoff…

Read More

Biodrivstoff-krav meir enn innfridd

Det vart blanda inn heile 16 prosent biodrivstoff i bilbensin og autodiesel i fjor. Dette var langt over kravet på 8 prosent. Bensin og autodiesel blir tilsett biodrivstoff. Førebelse tal basert på oppgåver til Skatteetaten syner at det vart tilsett 668 millionar liter bioetanol og biodiesel i 2017. Dette ga ein innblanding på om lag…

Read More

Inngår samarbeid for å realisere det grønne skiftet

UPM Biofuels og Miljøstiftelsen ZERO har inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet i transportsektoren og innen petrokjemi – herunder fornybar plast. Arbeidet fokuserer på å skape forutsigbare og langsiktige rammevilkår for bærekraftig, avansert biodrivstoff i 2030, og muliggjøre reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren med fornybare drivstoff. Samarbeidet tar også sikte på å øke…

Read More