Meny

BOMPENGE

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Foreløpige tall fra 2017 viser at driftskostnadene fortsetter å gå ned, mens bompasseringene og inntektene økte sammenlignet med året før. – Resultatene så langt viser at bompengeselskapene følger den samme trenden som i 2016; til tross for at bompasseringene og inntektene økte, klarte selskapene å redusere driftskostnadene ytterligere, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet. Han…

Read More

Nødvendig med fleksibilitet i bompengetakster

Betydelig fleksibilitet i takster på sikt er nødvendig for å prioritere mellom mål om inntekt, trafikkreduksjon, andel nullutslippskjøretøy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av trinn 2 i innføringen av nytt bompengeopplegg for Oslopakke 3. Trinn 2 omfatter nye bomsnitt med tilhørende takster.…

Read More

Bompengeløsning for hele Europa er klar til start

Den nye UTA One® er tilgjengelig fra og med 03. april. Med den interoperable bompengeløsningen fra UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) kan det betales bompenger på tvers av landegrensene i alle deltakende EU-land. I begynnelsen vil bompengesystemet bli støttet i Belgia med Liefkenshoektunnelen, Frankrike, Italia, Østerrike, Polen (A4), Portugal og Spania. Deretter…

Read More