Meny

DRIVSTOFF

Skuffende lite om biodrivstoff

– Hurdalsplattformen har gode formuleringer om økt bruk og produksjon av biodrivstoff, men Støre-regjeringens første statsbudsjett viser foreløpig lite handling. – Redusert veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det litt mer konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, men det vil trolig ikke føre til økt bruk av biodrivstoff. Til det kreves det større endringer i virkemiddelapparatet, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

Read More

Gasums nyeste gassfyllestasjon har åpnet i Trondheim

Gasum fortsetter utvidelsen av nettverket av gassfyllestasjoner, med en ny fyllestasjon i Norge. Stasjonen ligger i Trondheim kommune og er ideelt plassert midt i et knutepunkt for tungtransporten. Den nye stasjonen knytter stasjonsnettverket i Oslo-regionen sammen med de nordlige delene av Sverige, blant annet byene Östersund og Umeå. Stasjonen har både flytende og komprimert gass, og svarer dermed på den økende etterspørselen etter lavutslippsdrivstoff i Norge.

Read More

Vil etablere gigafabrikk for produksjon av hydrogen-brenselceller

TECO 2030 ASA (OSE-Ticker: TECO) ønsker å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner vil kunne bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen, og vil dermed bidra til å kutte drivhusgassutslippene til skipsfarten.

Read More

Få drivstoffrabatt i NHO medlemskapet

Drivstoffrabatt er en av flere fordeler du kan benytte deg av som medlemsbedrift. I samarbeid med NHO Reiseliv kan NHOs innkjøpskjede tilby flere medlemsfordeler som kan komme din transportvirksomhet til gode.

Read More

Skal produsere bærekraftig hydrogenbasert flydrivstoff i Norge

Norsk e-Fuel AS er et industrikonsortium som har gått sammen for å lage et bærekraftig drivstoff som vil kunne realisere en klimanøytral transportsektor. Gjennom markedsledende teknologi konverteres strøm, vann og fanget CO2 til bærekraftig drivstoff. Herøya industripark i Porsgrunn skal huse det første produksjonsanlegget som vil produsere nok drivstoff til å halvere CO2-utslippene på de fem mest trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

Read More

Nå blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff

I fjor høst ønsket regjeringen å innføre full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. januar. Dette ble stanset av Stortinget og utsatt i et halvt år. Fra 1. juli innføres avgiften for fullt. Dette er et stort tilbakeslag for miljøvennlig tungtransport, ifølge Circle K.

Read More

Sparer drivstoff ved hjelp av nye motor-forbedringer

Volvo Trucks sine oppgraderte D11- og D13 dieselmotorer for Volvo FH, FM og FMX overholder de nye Euro 6 Step D-kravene og inkluderer flere forbedringer som gjør at transportoperatører får reduserte drivstoffkostnader. –Med tanke på at drivstoff utgjør omtrent en tredel av transportfirmaenes utgifter, slutter vi aldri å søke etter nye måter for å redusere…

Read More

St1 blir Automat 1

St1-stasjonene i Norge har fått norsk eier og skifter nå navn til Automat 1. Navneskiftet er en konsekvens av at det norske selskapet Blue Energy AS i fjor overtok St1 Norge AS sine automatstasjoner. – Våre 38 bensinstasjoner, som er lokalisert fra Arendal i sør til Hamar og Gjøvik i nord er alle automatstasjoner, og vi…

Read More

Lanserer det fornybare drivstoffet RED95 for tungtransport

Fredag 7. september lanserte energiselskapet St1 sitt fornybare biodrivstoff RED95 ved Shell-stasjonen på Grorud. St1 og ASKO har inngått et samarbeid rundt RED95, og ASKO stod klare til tanking med en av sine Scania-lastebiler. Lastebilen forlot pumpestasjonen med tanken full av fornybar etanoldiesel, og viderefører St1 og ASKO sitt samarbeid om CO2-reduksjon. RED95 er en…

Read More