Meny

ITS

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Framtidens ITS-teknologi, selvkjørende biler og integrerte mobilitetssystemer kan redusere både kostnader og inngrep i naturen og endre gamle «sannheter» om hvordan vegen skal utformes. Det er blant konklusjonene i en analyse Multiconsult har gjort for Statens vegvesen. Med utgangspunkt i dagens håndbok N100 Veg og gateutforming har de trålet gjennom relevant litteratur på området og…

Read More

Digital transport i søkelyset på Teknologidagene i Trondheim

Hvordan kan digitalisering hjelpe oss med å fornye, forenkle og forbedre transporten i Norge? Hva krever det av forskning, kompetanse, næringsutvikling og samarbeid? Dette er spørsmål som blir drøftet på årets Teknologidager i Trondheim 30. oktober – 2. november. At teknologisk utvikling skjer i stor fart og at hverdagen vår blir stadig mer digitalisert, er…

Read More

Selvkjørende laks kan være framtida

Det skjer neppe i neste uke, ei heller neste år. Like fullt: Hvis vinnerne av «The Seafood Industry Transportation Challenge» får det som de vil, møter du i framtida flere selvkjørende små biler lasta med laks på norske veger, i stedet for ett stort vogntog. 25 studenter fra Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim og…

Read More

Vil ha større fart inn i fremtiden

Om noen tiår blir det null hull i trafikken. Null utslipp, null kø og null trafikkulykker, mener de i ITS-Norge. Men samferdselsministeren kan hente gevinster av ny teknologi allerede om få år, sier daglig leder Trond Hovland. Ketil Solvik-Olsen bør pakketere alle virkemidler for fremtidens transportløsninger inn i et helhetlig markedsført program. Vi har en…

Read More

De mørke grå dressers mekka

ITS (Intelligente Transport-Systemer)-«klanen» samles en gang i året til ITS World-Congress. I år var det i Montreal, Canada. Kronikk av Terje Moe Gustavsen, vegdirektør for Statens vegvesen. På verdenskongressene møtes flere tusen deltakere som alle har, eller ønsker å ha, en rolle I utviklingen av teknologi og transport. På årets konferanse var de viktigste stikkordene…

Read More