Meny

LNG

Åpner Nordens største LNG-terminal

Nordens største terminal for flytende naturgass (Liquefied Natural Gas/LNG) åpnet 11. juni i Röyttä-havnen i Tornio. Den nye terminalen er et resultat av den voksende etterspørselen etter mer miljøvennlig energi og styrker leveringssikkerheten for flytende naturgass i de nordiske landene. Den lokale industrien i området, samt maritim- og tungtrafikk, oppnår økt konkurransekraft gjennom tilgang på en energi som er rimelig, gir lavere utslipp.

Read More

Vil påskynde reduksjonen av karbonutslipp fra veitransport i Europa

BioLNG EuroNet har kunngjort at selskapet ønsker å satse sterkere på LNG (liquefied natural gas) som drivstoff for veitransport i Europa med ny infrastruktur som skal sikre langsiktig bruk. Konsortiumet, som består av Shell, DISA, Scania, Iveco, CNH Industrial Capital Europe under varemerket IVECO Capital og Nordsol, skal hver stå bak separate aktiviteter som vil…

Read More

Nordens ledende tilbyder av LNG

Energiselskapet Gasum øker sin aksjeandel i Skangas til 100 %. Overtakelsen er et viktig ledd i Gasums strategi for å utvikle det nordiske gassmarkedet og LNG-infrastruktur. Kjøpet styrker også Gasum sin posisjon som Nordens ledende tilbyder av flytende naturgass (LNG) og som veiviser på gassmarkedet. Gasum kjøper den resterende aksjeposten i LNG-tilbyderen Skangas fra det…

Read More