Meny

TRANSPORT

Internasjonale jernbanetransportar: Regjeringa foreslår nye reglar for å styrkje sikkerheita

– Regjeringa ønskjer å bidra til å styrkje sikkerheita for internasjonale jernbanetransportar. Dei siste åra har vi sett ein stor auke i internasjonal godstogtrafikk på lengre strekningar, ikkje minst mellom Asia og Europa. Proposisjonen som vi no legg fram for Stortinget, er eit bidrag til at nye krav til sikker togdrift for desse transportane kan tre i kraft, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Samferdselsministeren til EU-ministermøte i Stockholm – ønskjer strengare utsleppskrav for tungtransport

– Skal vi redusere klimagassutsleppa, er godt samarbeid mellom europeiske land særleg viktig. I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst i vegtrafikken. Vi er difor positive til at EU no òg tar initiativ til å gjere tungtransporten grøn. Men det er naudsynt med høgare fart i klimakampen. Vi er i verdstoppen i bruk av elbil, og har sjølvsagt høge ambisjonar når det klimavennleg tungtrafikk også, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

200 vil ta fagbrev med YTF

I høst lanserte Yrkestrafikkforbundet (YTF) programmet «I Rute» for å hjelpe flere i transportbransjen med å ta fagbrev. Nå har godt over to hundre personer meldt seg opp for å ta fagbrevet sammen med YTF.

Read More

Vinterkaos i Oslo – Hva så?

I TLF har vi jobbet mye for å finne svar på hva som svikter i vinterberedskapen. Er det for lite ressurser å kalle ut? Blir man kalt ut for sent? Har man sluttet å strø preventivt? Bruker man for lite salt? Hvorfor strør man ikke med grus på våt issåle? Spørsmålene er mange, svarene er få og svært forskjellig.

Read More