Meny

TRANSPORT

Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge

– Bransjen trenger flere sjåfører, og det er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at kompetente yrkessjåfører får utøve yrket sitt. Samtidig skal vi være sikre på at tungbilsjåfører som kjører på norske veier, har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre trafikksikkert, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Transportbudsjett uten tiltak

Regjeringens forslag for statsbudsjett for 2024 fortsetter alle større igangsatte prosjekter innen både jernbane og sjøfart, men budsjettforslaget mangler ambisjoner. Vedlikeholdsetterslepet for jernbanen øker ytterligere og krafttaket for maritim transport uteblir.

Read More

Transportløsningene er avhengig av sjøveien

Gode transportsystemer er essensielt for å skape levende lokalsamfunn i Nord-Norge. Arbeidet med konseptvalgutredningen for Samferdselsdepartementet viser at sjøtransporten må bedre kobles til vei, tog og flytrafikken.

Read More

Ny direktør i Norges Lastebileier-Forbund er på plass

– I dag kan forbundsstyret komme med den gode nyheten om at NLF har fått ansatt ny administrerende direktør. Han er allerede et kjent fjes for mange og vi er trygge på at han vil gjøre et solid stykke arbeid for å styre skuta trygt videre, sier forbundsleder Tore Velten.

Read More