Meny

Posts Tagged ‘Tungtransport’

– Glade for nye krav til vinterdekk

Continental Dekk Norge er positive til Regjeringens nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy. – Vi har i en årrekke jobbet med vinterdekk spesielt egnet for den veigående transporten i Norden, og mener dette vil være svært viktig for trafikksikkerheten på norske veier, sier Alexander Clementz, Marketing og systemkoordinator CVT hos Continental.

Read More

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Read More

Åpner Nordens største LNG-terminal

Nordens største terminal for flytende naturgass (Liquefied Natural Gas/LNG) åpnet 11. juni i Röyttä-havnen i Tornio. Den nye terminalen er et resultat av den voksende etterspørselen etter mer miljøvennlig energi og styrker leveringssikkerheten for flytende naturgass i de nordiske landene. Den lokale industrien i området, samt maritim- og tungtrafikk, oppnår økt konkurransekraft gjennom tilgang på en energi som er rimelig, gir lavere utslipp.

Read More