Meny

ELEKTRISK

Løser ladeproblemene

På nye Kongsbergporten samarbeider Glitre Energi og Circle K om en innovativ og fleksibel ladeløsning som kan redusere ladekøene.

Read More

Legger til rette for elektrisk transport

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Read More