Meny

Flytrafikk

Oslo Lufthavn punktligst i Europa

Novemberstatistikken til Flightstats viser at Oslo Lufthavn er den punktligste flyplassen i Europa i kategorien «store lufthavner». Dette kommer i samme måned som trafikktallene viser en vekst på 4,2 prosent sammenliknet med november i fjor.

Read More

Nordic ruster opp Oslo Lufthavn

Nordic Office of Architecture AS vant i 2008 oppdraget med utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen. Flyplassen skulle øke passasjerkapasiteten fra 20 til 28-35 millioner passasjerer i året. Prosjektet involverer planleggingen og designet av terminal, flyside- og landsideområder og har en høy miljøprofil.

Read More

Ny luftromsstruktur – mindre kostnader og klimagassutslipp

– Den nye luftromsorganiseringen markerer en milepæl. Nå får flyselskapene blant annet en større fleksibilitet i ruteplanleggingen. Det betyr at det er mulig å velge kortere ruter mellom flyplassene, noe som utløser potensial for å spare kostnader og redusere miljøbelastningene. Forbedringen er et resultat av politisk vilje på tvers av landegrensene til å få på plass løsninger som er til beste for flyselskapene og det reisende publikum.

Read More