Meny

SJØTRANSPORT

Sjøtransporten skal bli meir effektiv, trygg og klima- og miljøvenleg

– Noreg har ein langstrakt kyst. Her finn ein både arbeidet, reisevegen og matfatet til mange nordmenn. Vi er avhengige av god infrastruktur også til sjøs. Derfor legg vi opp til å bruke til saman rundt 33 milliardar kroner i ny Nasjonal transportplan. Det skal gi effektive hamner og transportkorridorar, samt god beredskap mot akutt forureining, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Read More

Ny sjøtrafikkforskrift er fastsatt

Den nye sjøtrafikkforskriften inneholder en rekke nye, viktige bestemmelser for blant annet sjøtrafikksentralene. Regjeringen utreder videre forslag om krav til fartøy over 500 bruttotonn om bruk av engelsk ved kommunikasjon på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler.

Read More

Norges ledende rolle i fremtidens autonome skipsfart

Er fremtidens skipsfart førerløs? 30. november arrangerer Transportkommisjonen i EU og Norsk Forum for Autonome Skip konferansen «International Ship Autonomy and Sustainability Summit». Dette er en konferanse der fremstående norske og internasjonale aktører skal fortelle om sitt arbeid og sine visjoner for fremtidens autonome og ubemannede skip.

Read More

Veikart for smarte og autonome skipstransportsystemer

Den 22. oktober lanserte Senior Minister of State for Transport and Foreign Affairs, Chee Hong Tat, og Norges ambassadør til Singapore, Anita Nergaard, et nytt veikart for smarte og autonome skipstransportsystemer. Lanseringen fant sted på SMI Forum i Singapore.

Read More

Alle riksvegferjer i Nord-Noreg blir klimavenlege

– No lyser vi ut eit nytt anbod på ferjesambandet rv. 85 Bognes-Lødingen. I utlysinga sørgjer vi for krav om nullutsleppsteknologi, større båtar og fleire avgangar. Med denne utlysinga er det no stilt krav om klimavenleg teknologi på alle riksvegferjesamband i Nord-Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Read More