Meny

TUNGBIL

– Glade for nye krav til vinterdekk

Continental Dekk Norge er positive til Regjeringens nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy. – Vi har i en årrekke jobbet med vinterdekk spesielt egnet for den veigående transporten i Norden, og mener dette vil være svært viktig for trafikksikkerheten på norske veier, sier Alexander Clementz, Marketing og systemkoordinator CVT hos Continental.

Read More

Hva skjer om vi stopper alle tungbiler på grenseovergangene?

Denne uka ble dette forsøkt på Ørje grenseovergang. Køene ble lange både på E18 og på kontrollstasjonen. Kontrollen gikk over to dager. Hensynet til kapasitet og fremkommelighet, gjorde at noe av trafikken måtte slippes forbi kontrollstasjonen. – Det ble lang kø både på E18 og inne på vår kontrollplass. I perioder måtte vi derfor slippe…

Read More

Skjerpa krav til vinterdekk for tunge køyretøy

– Det skal vere trygt å ferdes på norske vintervegar. Difor har eg no bedt Vegdirektoratet skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare. Farlege vogntog skal bort frå norske vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Samferdselsdepartementet bad fredag Vegdirektoratet om å skjerpe kravet til vinterdekk for tunge køyretøy. – Dette er eit tiltak i…

Read More

For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt

9. november får tungtrafikken mellom Sola flyplass og Tananger utenfor Stavanger sitt eget kjørefelt. – Målet om bedre framkommelighet for buss og næringstrafikk var årsaken til at Vegvesenet begynte å jobbe med egne felt for tungbiler, forteller senioringeniør Inge Lygre Undheim i Statens vegvesen. Strekningen som åpner i neste uke er på 2,5 km. Satsingen…

Read More

Mer effektiv godkjenning av tungbiler

Hvert år blir 7 000 tunge kjøretøy førstegangsgodkjent. Nå sentraliseres og effektiviseres godkjenningsordningen, og dette er positivt både for bransjen og for Vegvesenet. Tunge kjøretøy må gjennom en grundig førstegangs godkjenning, både av dokumentasjon og av selve kjøretøyet før det kan registreres. Til nå har kjøretøy og dokumentasjon blitt kontrollert samtidig ved fremstilling i kontrollhallen.…

Read More

Tungbil sto for 7,1% av bompasseringene i 2016

Det er en nedgang på 0,2 prosent fra 2015. Antall passeringer i bomringen økte med 47 millioner i 2016 og endte på totalt 638 millioner. Tungbiler utgjorde 7,3 prosent av bompasseringene i 2015. Av de utenlandske tungbilene med avtale gjorde 96 prosent opp for seg i bomringen. Til sammenligning betalte 98prosent av norske tungbiler med…

Read More