Meny

Posts Tagged ‘sjøfrakt|skipsfart’

Ny analyse: Sterk vekst i grønn maritim næring

Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomsetningen la grunnlag for omtrent 8 000 arbeidsplasser i maritim næring fjor.

Read More

Åpner unikt senter for skipsoperasjoner

ABBs nye senter for integrerte operasjoner gjør det mulig for rederier å ha enda bedre kontroll over flåten fra land. Senteret er bemannet av ABB-eksperter som kan koble seg opp mot fartøyer utrustet med ABB-teknologi over hele verden.

Read More

Tester digital ruteutveksling mellom skip og myndighet

Kystverket setter nå i gang konkret testing av e-navigasjon for første gang i norsk farvann. Ut året skal ferjen MS ”Stavangerfjord” utveksle seilingsruteopplysninger digitalt med sjøtrafikksentralen på Kvitsøy. Forsøket legger grunnlaget for en ny digital tjeneste for skipsfarten.

Read More