Meny

Posts Tagged ‘skipsfart’

Selvgående skip vil øke sikkerheten

Sikkerhet og økonomi er alltid parametere når det et snakk om autonom transport. Men det er andre faktorer enn potensiell kostnadsreduksjon som driver utviklingen. De første skipene vil bli svært avanserte, og det vil være krav om doble fremdriftssystemer.

Read More

Elektrifisering av skipsfarten

Det pågående grønne skiftet fører til store omstillinger for maritim sektor. Etter at Stortinget i 2014 vedtok at alle statlige fergeanbud skal ha krav til null- og lavutslippsteknologi, er fornybare løsninger på full fart inn i sektoren.

Read More