Meny

Posts Tagged ‘taxi’

Ingen Uber-støtte fra EU

EU-kommisjonen kom i går med retningslinjer for delingsøkonomien og ny teknologi. Medlemslandene oppfordres til å revidere og samordne sine lover, men de kan overhodet ikke tolkes som noen aksept av Ubers konsept med privatbiler som taxi.

Read More

Feilaktig om taxipriser

Mange av taxinæringens motstandere bruker feilaktige tall om prisutviklingen i Oslo for å ramme næringen og begrunne avregulering.

Read More

Uber – Beklagelig dom

Oslo tingrett har i dom av 7/12-15 frifunnet en Uber-sjåfør som fikk bot på kr 8.000 for piratkjøring. Sjåføren var tiltalt for brudd på yrkestransportloven § 41 jf. § 4 første ledd annet punktum. Norges Taxiforbund synes dommen er beklagelig.

Read More