Meny

Posts Tagged ‘tog’

CargoNet med ny togpendel til Skåne

CargoNet oppretter nå et nytt togpar som gir nye forbindelser mellom Norge og kontinentet. Mellom Alnabru i Oslo og Trelleborg kan 100 trailere ukentlig fraktes hver veg fra 3.september.

Read More

Strakstiltak skal løfte gods på jernbane

Jernbaneverket lanserer nye strakstiltak for å bedre vilkårene for godstrafikk på jernbanen. Egen godspakke, egen kompensasjonsordning for innstilte godstog når jernbanen svikter, og sterkere vedlikehold på Alnabru er av de viktigste grepene.

Read More

Ny godskorridor Oslo-Palermo

I dag knyttes det norske jernbanenettet til en ny godskorridor i Europa. Nordmannen Bjørn Kristiansen er ny styreleder for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, forkortet ScanMed.

Read More

Regjeringen vil styrke jernbanens rolle i transportsystemet

– Gjennom økte bevilgninger og bedre organisering vil regjeringen styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I statsbudsjettet er det foreslått bevilgninger som er langt høyere enn det som er planlagt i Nasjonal transportplan. Nå tar vi nye skritt i arbeidet med jernbanereformen. Dette vil gi en bedre organisering i jernbanesektoren.

Read More