Meny

Posts Tagged ‘transport’

Uno-X Mobility satser stort på lynlading av tungtransport

3. oktober åpnet den første laderen i Uno-X Mobility nettverket for underveislading av tunge kjøretøy, på Vinterbro i Ås kommune. Uno-X skal være en ledende aktør i markedet for lynlading av tungtransport, og dagen feires med lynading til kr 1,- pr. kWh på alle Uno-X ladestasjoner for personbiler i Norge.

Read More

Posten Bring bygger unikt ladenettverk for tyngre kjøretøy

Fra Kristiansand i sør til Bjerkvik i nord skal Posten Bring satse og bygge ut nye ladestasjoner for tyngre kjøretøy. I løpet av vinteren skal det bygges ut 96 ladepunkter ved åtte terminaler. Samferdselsministeren har tro på el-lastebiler i kampen for utslippskutt og er glad Posten satser på å bygge ut ladepunkter.

Read More

Transportbudsjett uten tiltak

Regjeringens forslag for statsbudsjett for 2024 fortsetter alle større igangsatte prosjekter innen både jernbane og sjøfart, men budsjettforslaget mangler ambisjoner. Vedlikeholdsetterslepet for jernbanen øker ytterligere og krafttaket for maritim transport uteblir.

Read More

Transportløsningene er avhengig av sjøveien

Gode transportsystemer er essensielt for å skape levende lokalsamfunn i Nord-Norge. Arbeidet med konseptvalgutredningen for Samferdselsdepartementet viser at sjøtransporten må bedre kobles til vei, tog og flytrafikken.

Read More

Ny direktør i Norges Lastebileier-Forbund er på plass

– I dag kan forbundsstyret komme med den gode nyheten om at NLF har fått ansatt ny administrerende direktør. Han er allerede et kjent fjes for mange og vi er trygge på at han vil gjøre et solid stykke arbeid for å styre skuta trygt videre, sier forbundsleder Tore Velten.

Read More