Meny

ALKOLÅS

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1.…

Read More

Installerer alkolås i sine biler

Stadig flere selskaper som driver transportvirksomhet installerer alkolås i sine yrkesbiler. Bego Transport, som er en typisk SMB bedrift med fem yrkesbiler i transportoppdrag, er et eksempel på et selskap som nå monterer Dräger alkolås i sine kjøretøy. – Det nye regelverket som trer i kraft fra 1. januar 2019 sier at alle nye busser…

Read More

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og…

Read More

Dignita Systems Norge AS og TS – forum Norge inngår samarbeidsavtale

Gjennom denne avtalen styrker Dignita sin posisjon som leverandør til transportbransjen. Avtalen som gjelder til 31.12.2019 med opsjon for ytterligere 1 år refererer til samarbeid om markedsføring og levering av Dignita alkometer og alkolås til TS-forum Norge. Partene skal i felleskap arbeide for at så mange som mulig av medlemsbedriftene i TS-forum Norge utrustes med…

Read More

Solide alkolåssystemer sikrer trygg transport

Det ble nylig kjent at regjeringen innfører påbud om alkolås i busser og minibusser fra 1. januar 2019. I taxinæringen, som er en av de viktigste transportørene av mennesker i Norge er det fortsatt frivillig å installere alkolås. Men en rekke taxiselskaper inngår nå avtale om montering av alkolås. Per Arve Velten i Seljord Taxi…

Read More

Alkolås blir påbudt i nye norske busser og minibusser fra 2019

Busser og minibusser som allerede er registrert, må ha utstyret på plass før 2024. Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Flere buss- og transportselskap har allerede montert alkolås på sine kjøretøy. Låsen kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av…

Read More

Alkolås – Et effektivt tiltak mot færre drepte i trafikken

Alkolås er et enkelt virkemiddel for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Statens vegvesen har nylig lansert Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken de neste fire årene. Alkolås er et av disse. I tillegg ligger det nå et…

Read More

Statens Vegvesen installerer Dräger alkolås

Selskapet Toolpack i Drammen i Buskerud vant nylig en fire år lang prestisjekontrakt med Statens Vegvesen om ombygning og tilpasninger av kjøretøy til en verdi på rundt 15 millioner kroner i året. En av underleverandørene som var med i tilbudet fra Toolpack var KGK Norge AS med Dräger Alkolås. Det betyr at installasjoner av alkolås…

Read More

Alkolås kan bli påbudt i norske busser og minibusser

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjer og omgivelser. Vi vil derfor øke tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag, i første omgang i busser…

Read More