Meny

CO2-UTSLIPP

Ønsker å påskynde utviklingen mot mer klimavennlige transporter

Den 18. februar besluttet EU å innføre et regelverk for utslipp av CO2 fra tunge lastebiler. For å drive utviklingen har Volvo Trucks lenge satset på å utvikle nye og mer klimavennlige transportløsninger. Samtidig er det behov for flere tiltak som kan stimulere etterspørselen etter kjøretøy med lave utslipp av CO2. – Å redusere klimapåvirkningene…

Read More

Volvo med suksess for forskningsprosjekt

– Det er klart at vi er fornøyd. Vi hadde satt oss veldig høye mål for dette forskningsprosjektet, men oppnådde faktisk å overgå dem: Vi ville redusere CO2-utslippet med 95%, og oppnådde faktisk hele 98% reduksjon. Johan Sjöberg er ansvarlig for automasjonsplattformen i prosjektet, som går i regi av Volvo Construction Equipment (VCE), Skanska, Energimyndigheten…

Read More

Miljøfokus tross stram tidsfrist for E-18 KBT

– Vi er jo litt stolte av miljøsuksessen vår, det er bare å innrømme. Vi har nemlig spart befolkningen i Grenland for formidable 50.000 billass med lastebiltransport. Det gir oss et CO2-regnskap som vi synes er veldig positivt. Utbyggingssjef E-18 KBT Ruth G. Haug i Nye Veier har all grunn til å smile om dagen.…

Read More

NHO og ZERO sammen om CO2-fond

Siste ord om et CO2-fond for å kutte utslipp i transportsektoren er ikke sagt, mener NHO og ZERO – selv om Regjeringen i statsbudsjettet går langt i å avvise forslaget fra næringsliv og miljøbevegelse. – Vi er skuffet over omtalen av CO2-fond i statsbudsjettet– samme dag som FNs klimapanel varsler en stadig varmere klode og…

Read More

Parkeringsrestriksjoner er mest effektivt for å redusere bilbruk

Oslo kommune kan redusere CO2-utslipp ved å innføre parkeringsrestriksjoner på kommunale arbeidsplasser. Forskere ved TØI har kartlagt Oslo kommunes ansattes reisevaner på jobbreiser, og vurdert ulike tiltak og virkemidler for å redusere CO2-utslippet fra jobbreiser (bil og fly). Beregninger viser at jobbreiser med bil og fly til sammen har et utslipp på 9100 tonn CO2…

Read More

Postdistribusjonen i Trondheim skal bli CO2-fri

Posten Norge har som mål å redusere sitt CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020. Innovative energiløsninger i det nye logistikksenteret på Torgård i Trondheim er et prakteksempel på hvordan de skal nå målet. – Det ligger mye innovasjon i bygget. Målet er å produsere helt ren energi på egen hånd. I fremtiden ser vi muligheten…

Read More

Støtter nye krav til informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp for lastebiler

Fra 1. januar 2019 må nye tunge lastebiler produsert i EU, leveres med en erklæring som viser drivstofforbruk og CO2-utslipp. Hensikten er å gjøre det lettere for lastebilkjøpere å velge energieffektive kjøretøy med lavere klimapåvirkning og dermed redusere utslippene fra lastebiltrafikken. Volvo Trucks ser de nye kravene som et velkomment tillegg til verktøyene bransjen allerede…

Read More

Bømlo-selskap med grønne løsninger til verden

Bømlo-selskapet Servogear produserer propell- og girsystemer til hurtigbåtbransjen som reduserer CO2-utslipp med 30 prosent samtidig som det gir bedre energiutnyttelse. Teknologien har allerede erobret det Europeiske markedet. Nå satser Servogear mot Asia – første stopp er havnebyen Singapore. – Etter at vi hadde fått fotfeste i det norske markedet begynte vi gradvis å jobbe oss…

Read More