Meny

Godstransport|Logistikk

Dachser – beste merkevare i logistikkbransjen

I bransjebladet «Verkehrundshau» sin Image Ranking 2016 vant Dachser priser i kategoriene «General load forwarding and groupage freight services» og «Food and consumer goods logistics» som den mest vellykkede merkevaren i logistikkbransjen.

Read More

Krevende farvann for skipsfarten

Fallende oljepris, økte geopolitiske spenninger og lav og usikker vekst i verdensøkonomien slår nå direkte inn over den maritime næringen. Norske rederier i utenriksfart er mindre optimistiske enn i fjor, både med tanke på omsetning og lønnsomhet. Det viser Norges Rederiforbunds Konjunkturrapport. – Man ser nå et tydelig negativt omslag på kort tid. 2015 vil bli et vanskelig år for norske maritime bedrifter, men vi må være forberedt på at 2016 kan bli enda mer krevende, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Read More

Grønn bylogistikk i København

Forurensning fra varetransport og godstrafikk er både et problem for lokale bymiljø og for nasjonale mål om reduserte utslipp av klimagasser. Transportsektoren og myndigheter bør derfor stå sammen for å finne effektiv og miljøvennlige løsninger for varetransport.

Read More

Fremtiden trenger kreativ kompetanse

Konferansen ”Smarte Veger 2014” setter fokus på fremtiden. Den teknologiske utiklingen forventes å skape store endringer i årene fremover. I fremtidsbildet skimter vi spennende muligheter samtidig som vi må forholde oss til befolkningsøkning og urbanisering. Hvordan takler vi best utfordringene?

Read More