Meny

Miljø

MF Hydra seiler utslippsfritt på flytende hydrogen

Nå har MF Hydra blitt satt i drift med utslippsfritt hydrogen; det er banebrytende på flere måter. I tillegg til den store teknologiutviklingen, er det også gjort et stort arbeid med å utvikle regelverk for å muliggjøre hydrogen som drivstoff på norske passasjerskip.

Read More

Ruter får Enovastøtte for å teste ut autonome kjøretøy i Oslo-trafikken

Kollektivselskapet Ruter skal i løpet av 2023 sende opptil 15 autonome kjøretøy ut i trafikken for å teste ut en teknologi som skal gjøre sjåføren overflødig på sikt. Dersom piloten lykkes, kan det føre til at færre ønsker å eie privatbil som igjen vil gi færre kjøretøy på vegene, reduserte klimagassutslipp fra produksjon av asfalt, samt et mindre press på arealer og nedbygging av natur. Enova støtter pilotprosjektet med 17,5 millioner kroner.

Read More

Fra nyttår blir det krav om nullutslipp for tunge varebiler i offentlige anskaffelser

– For at Norge skal klare å nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy, og i dette skiftet skal det offentlige ligge foran. Derfor innfører vi nå krav om nullutslipp også for tunge varebiler i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Første biogasslastebil som har kjørt tur/retur Oslo-Bergen på én tank

I november leverte IVECO Norge to av tre containerbiler på flytende biogass til PostNord. For å bedømme kapasitet og rekkevidde, utførte PostNord en test ved å kjøre tur/retur Oslo-Bergen på én tank. Til tross for vanskelig vinterføre, minusgrader og tøft terreng, var det god kapasitet igjen da de parkerte bilen i Oslo.

Read More

«Grønner på» med heftig mål om fossilfri transport

Logistikk- og transportsjef i Ragn-Sells, Christopher Browning, ser lyst på fremtiden. Ragn-Sells konsernet har i sin strategi et mål om å være klimapositive innen 2030. I Norge er ambisjonen enda hvassere, målet er at alle kjøretøy skal være fossilfrie innen 2027. De grønner på.

Read More

CO2-nøytral service

I et pilotprosjekt i Norge gjør Jungheinrich kundeservicen CO2-nøytral. Etter den norske suksessen utvides prosjektet til andre land. Den klimavennlige kundeservicen representerer en milepæl for Jungheinrich når det gjelder å nå bærekraftsmålene som er satt.

Read More

Posten erstatter 177 dieselbiler med el-biler

På havna i Drammen står nå de første 132 elektriske postbilene, Opel combo-e, klare til å sendes rundt i landet – og snart kommer 45 til. De nye elektriske varebilene vil erstatte 177 dieseldrevne postbiler og bidre til å øke andel av fossilfri levering av pakker og brev.

Read More