Meny

TERMINAL

Bygger sjømatterminal på Evenes

Erfaringene med flyfrakt fra Evenes til ulike kontinent medfører nå at aktører innen oppdrettsnæringen tar nye grep. Aktørene bak flyfraktprosjektet har nå inngått en intensjonsavtale med Evenes Tomteselskap AS, hvor de i fellesskap ønsker å realisere en ny flyfraktterminal i Origo Næringspark på utsiden av Evenes Flystasjon.

Read More

Markedstilpasser planene for Holmen godsterminal

Etter innspill fra godsaktørene foreslår Bane NOR å nedjustere utbyggingsplanene for Holmen godsterminal. I 2017 og 2019 kom bransjen med tydelige bekymringsmeldinger om de opprinnelige utbyggingsplanene for godsterminalen i Drammensfjorden. Vår siste markedsvurdering er gjort etter samtaler med aktørene i godsnæringen.

Read More

Posten Norge bygger ny terminal

Posten og Bring bygger ny terminal for pakker og gods i Sogn og Fjordane. Terminalen skal ligge ved E 39 i Moskog, 11 kilometer utenfor Førde sentrum – Det er sentral plassering for hele fylket og for videre transport til Oslo, Bergen, Ålesund, Molde og Trondheim, sier regiondirektør Tor Olve Hagen i Posten Norge. Bygget…

Read More

Sweco skal utarbeide signalstrategi for Alnabruterminalen

På oppdrag fra Bane NOR skal Sweco utarbeide en strategi for fornyelse av signalanlegget til Norges største godsterminal. Alnabruterminalen er navet i norsk godstransport, og ligger i Groruddalen i Oslo. Rundt 70 % av all godstrafikk med tog i Norge går via terminalen. Terminalen er bygget ut i flere etapper og har i dag flere…

Read More