Meny

TUNGTRANSPORT

Uno-X Mobility satser stort på lynlading av tungtransport

3. oktober åpnet den første laderen i Uno-X Mobility nettverket for underveislading av tunge kjøretøy, på Vinterbro i Ås kommune. Uno-X skal være en ledende aktør i markedet for lynlading av tungtransport, og dagen feires med lynading til kr 1,- pr. kWh på alle Uno-X ladestasjoner for personbiler i Norge.

Read More

Plan for utbygging av ladestasjoner av tunge kjøretøy er klar

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en plan for hvordan ladetilbudet til elektriske lastebiler kan utvikles. Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede. Men det forutsetter lademuligheter. Med denne planen kan vi ta viktige skritt på veien mot elektrifisering av tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Read More

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.…

Read More

Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres

Noen ganger er det svært tunge kjøretøy ute på vegene. For at disse kjøretøyene skal kunne kjøre lovlig må de søke dispensasjon fra Statens vegvesen. Noen av disse kjøretøyene må eskorteres av en følgebil for å sikre at bruer krysses på en slik måte at brua ikke tar skade. – Hittil har følgebiltjenesten vært en…

Read More