Meny

Vei

Trygg Trafikk åpnet ny rasteplass i Brumunddal

Regionleder Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk åpnet i dag den nye rasteplassen i Brumunddal. Plassen er godt synlig fra E6 med sitt nybygde utsiktspunkt med utsikt til Brumunddal, Mjøsparken, båthavna, Mjøstårnet og Mjøsa.

Read More

Bygger ny døgnhvileplass på Rudshøgda

Kontrakten som er inngått mellom Nye Veier og Hatterud har en samlet verdi på nesten 20 millioner kroner fordelt over 12 år. – Etableringen av døgnhvileplassen er et viktig suksesskriterium for Nye Veiers utbygging av ny trafikksikker firefeltsvei gjennom Innlandet. E6 er en av Norges viktigste næringsveier og det er viktig at sjåførene, som har…

Read More

Sparte vegene for 3.300 lastebiler med spesialavfall

Med kirurgisk nøyaktighet klarte Skanska og Statens vegvesen og skille den miljøfarlige alunskiferen fra godt berg i anleggsarbeidet på ny E16 i Jevnaker. Gevinsten er 3.300 lastebillass mindre spesialavfall på vegene mellom Jevnaker og Drammen det siste halve året, 40 millioner kroner og utslipp av 675 tonn CO2.

Read More

Livsfarlig svineri

Blodig fiskevann som renner ut fra vogntog og skaper sleipt og glatt føre har dessverre blitt et daglig syn på vegene våre.

Read More

NAF skuffet over Hareides vedlikeholdsløft: – Kan ta 40 år å reparere fylkesveiene

Regjeringen legger i Nasjonal transportplan 2022-2033 opp til å bruke 16 milliarder kroner over 12 år på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. – Dette er alt for svakt når behovet er så enormt. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner. Det betyr at det kan ta 40 år – nesten to generasjoner – å ruste opp fylkesveiene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Read More

Hjemmekontor og reiserestriksjoner påvirket trafikken i 2020

Trafikktall fra Statens vegvesen viser at det var 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019. Nedgangen i trafikk var størst i de første månedene etter at Norge stengte ned. I mars og april var trafikken nærmere 25 prosent lavere enn normalt for lette kjøretøy.

Read More