Meny

Vei

NAF skuffet over Hareides vedlikeholdsløft: – Kan ta 40 år å reparere fylkesveiene

Regjeringen legger i Nasjonal transportplan 2022-2033 opp til å bruke 16 milliarder kroner over 12 år på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. – Dette er alt for svakt når behovet er så enormt. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner. Det betyr at det kan ta 40 år – nesten to generasjoner – å ruste opp fylkesveiene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Read More

Hjemmekontor og reiserestriksjoner påvirket trafikken i 2020

Trafikktall fra Statens vegvesen viser at det var 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019. Nedgangen i trafikk var størst i de første månedene etter at Norge stengte ned. I mars og april var trafikken nærmere 25 prosent lavere enn normalt for lette kjøretøy.

Read More

Setter søkelyset på framtidens infrastruktur

Teknologidagene 2017 presenterer 25 spennende fagkonferanser over fem dager fra 23.-27. oktober i Trondheim. Statens vegvesen setter søkelyset på framtidens transportsystem og Vegvesenets rolle i utviklingen av smarte byer og smart transport. Det skjer på Teknologidagene i Trondheim, årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren. Konferansene spenner over temaer som Ferjefri E39 –…

Read More