Meny

Posts Tagged ‘logistikk’

Netthandel drar opp Postens omsetning og resultat

Posten-konsernet legger bak seg et godt år hvor de foreløpige tallene viser at omsetning for 2019 lander på 24 212 mill. kr, som er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med året før. Justert driftsresultat for 2019 er 808 mill.kr, som er 278 mill.kr bedre enn 2018.

Read More

AI-millioner til grønn logistikk

Mixmove får nesten fem millioner kroner fra Forskningsrådet til et prosjekt som skal gjøre logistikk grønnere. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Elkem og SINTEF Digital.

Read More

DHL Express er ISO 50001 Energi-sertifisert

Som første aktør innen transport og logistikk er DHL Express sertifisert på ISO 50001 Energi. Gjennom et omfattende arbeid med Energy Management i hele selskapet er målet å bli mer energieffektive, år for år, målt mot baseline som for DHL Express er energiforbruket i 2018.

Read More

LR35: en høyeffektiv plukkløsning

Bedrifter med et stort vare sortiment kan ofte savne kontroll på sitt varelager. De har behov for større fleksibilitet, muligheten til å lagre et større volum varer på mindre areal og garantert raskere plukkhastighet. Gjennom å automatisere sin internlogistikk kan bedrifter på en smidig måte tilpasse seg de endringer og krav som stilles til deres produksjon og lagerhåndtering.

Read More

Besatt av kvalitet

Når oppdraget består i å levere livsviktige produkter med perfekt presisjon, er ikke kvalitet bare et ord. Det er et krav.

Read More

Autonom transport mellom et logistikksenter og en havn

Volvo Trucks sin elektriske, tilkoblede og autonome kjøretøy Vera vil inngå i en integrert løsning for å transportere containere fra et logistikksenter til en havneterminal i Gøteborg. Oppdraget er et resultat av et nytt samarbeid mellom Volvo Trucks og ferge- og logistikkselskapet DFDS.

Read More

NRC Group bygger ut Borg Havn Containerterminal

Borg Havn IKS har tildelt NRC Group en kontrakt for utbygging av deres kaianlegg i Fredrikstad. Den eksisterende kaien skal oppgraderes, ny kai bygges, og om lag 4000 m² terminalareal med forlengelse av kranskinner skal etableres.

Read More