Meny

Posts Tagged ‘nasjonal transportplan’

Satser på batteriproduksjon i Trondheim

Valget falt på Norge og Trondheim da Siemens bestemte seg for å satse tungt på å utvikle maritime batterisystemer. Nå har selskapet ambisjoner om å revolusjonere norsk og internasjonal skipsfart.

Read More

Krever satsing på ny teknologi

Nasjonal Transportplan 2018-2029 legger opp til å bruke 1000 milliarder samferdselskroner de neste 12 årene. – Planen har en god og ambisiøs beskrivelse av hvordan ny teknologi kan endre folks hverdagsreiser, men er lite konkret på hvor mye penger som skal brukes, og når, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Read More

– Vedlikehold er mitt hjertebarn

– Det viktigste vi gjør i åra framover er å satse på vedlikehold av den jernbanen vi har, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag innledet på Jernbaneforum 2016. Den årlige jernbanekonferansen holdes nå i Lillestrøm.

Read More

83 prosent av transportarbeidet på skip

Det fraktes 500 millioner tonn gods til fra og i Norge årlig. En mindre andel av transportvolumet kan overføres mellom veitransport, sjø, tog og bane, heter det i transportetatenes delutredning om godstransport.

Read More