Meny

Posts Tagged ‘NOx’

Har vi lurt det norske folk?

Hva mener vegdirektøren? – Vi har gjort analyser av hvor mye av salgsøkningen som skyldes avgiftsendringen i 2007, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen i denne kronikken.

Read More

NBF: Dieselforbud er galskap

Noen må roe seg i debatten om luftkvalitet. Norge Bilbransjeforbund (NBF) anerkjenner behovet for å iverksette tiltak. Men å leke med bileiere, arbeidstagere og næringslivet er uhørt.

Read More

Utslipp kan gi et stort miljøbidrag

Utslipp av skadelige avgasser som hydrokarboner og karbonmonoksid fra biler kan nesten helt elimineres og NOx-utslippene reduseres med opp til 50 prosent. Det er konklusjonen i en studie utført av VTT, den finske statens forskningssentral.

Read More

LPG vil ikke bli solgt i Norge

Regjeringen har i statsbudsjettet bestemt at det skal innføres veibruksavgift på LPG (propan brukt som drivstoff). Det betyr en økning på pumpeprisen på 3,5kr/liter. Med dette er det klart at mange av landets 140 fyllestasjoner for LPG vil legge ned.

Read More