Meny

Posts Tagged ‘sjøfrakt’

En vitamininnsprøytning for sjøtransport

Arne Jakobsen, administrerende direktør i North Sea Container Line, var tilstede da regjeringens havstrategi ble lansert. Strategien ble i Haugesund presentert av stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Read More

Ny tilskuddsordning skal gi mer godstransport til sjøs

– Regjeringen styrker sjøtransportens konkurransekraft og bidrar til å oppfylle målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Det er i 2017 satt av 82 millioner kroner til en ordning redere og rederier i EØS-området kan søke om tilskudd til prosjekter som fører til godsoverføring og har en nytteeffekt for samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Read More

Seminar i Brussel: Land til sjø er løsningen

– Skipsfarten har de siste tiårene blitt betydelig mer energieffektiv og denne utviklingen vil vi se fremover også. Likevel er det langt viktigere å flytte mer gods over på kjøl skal vi nå de viktige klimamålene fra COP21, sa Sturla Henriksen i debatt med Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen og Heidi Hiltunen fra EUs klimasekretariat i Brussel.

Read More

BioMar med nytt og miljøvennlig fartøy

Som et ledd i fornyelse av flåten som transporterer fiskefôr har BioMar i samarbeid med NSK Shipping kontrahert enda et nybygg. Skipet skal eies og opereres av NSK Shipping. Rederiet eier fra før skipene ”MS Høydal” og ”MS Nyksund” som begge inngår i BioMars flåte.

Read More

Skaper transparens innen sjøfrakt

Storparten av all varehandel går via container. Sjøfraktmarkedet for containere er enormt med uoversiktlige shippingrater. Inntil nå har det ikke vært noen gode måter å sammenligne priser i markedet.

Read More