Meny

KLIMA

Ønsker krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser også for tunge varebiler

– For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran. Jeg vil derfor innføre krav om at alle nye tunge varebiler som anskaffes av det offentlige, skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Posten på Financial Times’ liste over Europas klimaledere

Posten Norge er for første gang med på Financial Times og analysebyrået Statistas årlige rapport «Europe’s Climate Leaders». Rapporten lister opp 400 selskaper de anser for å være europeiske klimaledere. Av de fem post- og logistikkselskapene som er med i rangeringen, blir Posten kun slått av Posten i Nederland, PostNL.

Read More

Foreslår krav om mindre CO2-utslipp fra lastebiler

– Klimakrisen er vår tids største utfordring. I Norge står vegsektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Norge viser vei med hydrogenferjer

– Norge har ambisiøse mål og forpliktelser på klimaområdet. Derfor er det svært gledelig at vi er verdensledende på nye klimavennlige måter å reise på. Den første hydrogenferja er snart i drift i Rogaland. At framtidens ferjer mellom Bodø og Lofoten også skal gå 100 prosent på hydrogen, er en ny klimamilepæl, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Read More

Posten setter nye klimamål i tråd med Parisavtalen

Posten har vedtatt en ny klima- og miljøstrategi med ambisjoner i tråd med Parisavtalen. Som et av få norske selskaper har Posten satt et nytt mål om utslippsreduksjon frem til 2030 som er godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi*). Posten-konsernet vil iverksette en rekke tiltak som blant annet innebærer at konsernet innen to år kun skal anskaffe varebiler på fornybar energi og tilby fossilfri pakkelevering i 40 nordiske byer.

Read More

Med fokus på grønn strøm

Alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland vil med umiddelbar virkning drives utelukkende med grønn strøm. Dette inkluderer også selskapets seks tyske fabrikker.

Read More