Meny

TRAFIKK

Nordmenn dårligere til å bruke refleks

Ferske tellinger fra Trygg Trafikk viser en nedgang i refleksbruken blant den norske befolkning. – Dette er en skummel utvikling, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Read More

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier…

Read More

En kort SMS er en halv kilometer kjøring

Forrige onsdag var det den europeiske trafikksikkerhetsdagen, der norsk politi i samarbeid med TISPOL (European Traffic Police Network), har som mål å ha null drepte på europeiske veier en dag i året. – Kjører du bil, skal du ha full oppmerksomhet på veien hele tiden. Dette er et godt tiltak fra politiet, og vi oppfordrer…

Read More

Bilister og syklister har blitt bedre til å dele veien

Fem år med Del veien viser at bilister og syklister tar mer hensyn til hverandre. I hvert fall ifølge 6000 syklister og bilister som har svart på hvordan de opplever samspillet. Trenden med flere treningssyklister og målet om å doble sykkelandelen gjorde at Samferdselsdepartementet bestilte en ny kampanje i 2012. Den skulle forebygge alvorlige ulykker…

Read More

Over 15 000 hardt trafikkskadde siden år 2000

Stadig flere hardt skadde overlever, men det er fortsatt alt for mange hardt skadde i trafikken. Mange havner på Sunnaas sykehus og må lære alt på nytt – alt fra å smøre brødskiva til å ta på sokker. Sikre biler, bedre føreropplæring, trafikksikkerhet og traumemedisin gjør at det i dag er hardt skadde som kanskje…

Read More

Takk for oppmerksomheten

3 av 10 dødsulykker skjer på grunn av alle små ting som tar oppmerksomheten vår når vi kjører. Statens vegvesen tar nye grep for å redde flere liv, og lanserer en ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje. Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Mange former for farlig uoppmerksomhet Vi…

Read More

15 -16 000 tunge kjøretøy i Groruddalen hvert døgn

TØI har kartlagt næringstrafikken i en av de mest trafikkerte områdene av Oslo. Analyser og planlegging av byområder støter gjerne på utfordringer knyttet til manglende statistikk om næringstrafikk. På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet har forskere ved TØI gjennomført en kartlegging av næringstrafikken i Groruddalen. Kartleggingen har blitt gjort via en spørreundersøkelse…

Read More

Trafikk- og transportorganisasjonene advarer mot nedleggelse av UP

Landets viktigste organisasjoner for veitransport og trafikksikkerhet danner nå felles front mot forslaget om nedleggelse av UP. Forslaget er sendt på høring av Justisdepartementet. Det er et av flere forslag fra det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget som har vurdert og foreslått endringer i politiets særorganer, som ledd i nærpolitireformen. – Vi er helt samkjørte om at en…

Read More