Meny

SIKKERHET

Yrkestrafikkforbundet vil ha bro, slutter seg til ESA-klage over vedtak om ny bratt tunnel under fjorden

Yrkestrafikkforbundet går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og KNA har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig.

Read More

Tynnslitt tillit til vogntog på norske vinterveier

Farlige vogntog svekker folks trygghetsfølelse på vinterveiene. Det slår en ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF fast. – Folk kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. 72 prosent har vært bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier. Det viser en fersk undersøkelse utført av InFact…

Read More

Fotoboksen – en viktig livredder i 30 år

For 30 år siden prøvde Vegvesenet ut en gedigen fotoboks. Nå har vi mer enn 300 fotobokser, og på mange strekninger halverer de antall skadde og drepte. Fotoboksene står der det er registrert mange ulykker og for høy fart. Siden 1988 har 12 milliarder kjøretøy passert fotobokser – både punkt- og streknings-ATK (automatisk trafikkontroll). –…

Read More

Trafikksikkerhet: Europa ser til Norge

Hver uke dør det på europeiske veier like mange som to fullstappede passasjerfly. Mens andre sliter med å bekjempe trafikkdøden, ser Europa nå til Norge for inspirasjon og kunnskap. For tredje år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Det ble mye Norge når European Transport Safety Council (ETSC)…

Read More

Storstilt kontroll av tunge kjøretøy ga resultater

Statens vegvesen samlet i forrige uke kontrollører fra fem fylker til storkontroll i Telemark. Det endte med både kjøreforbud og anmeldelser. Av de 84 kontrollerte tunge kjøretøyene var det blant annet 16 som ikke fikk kjøre videre. Fem sjåfører og et transportfirma ble anmeldt. Luker ut trafikkfarlige kjøretøy – Det er viktig at vi får…

Read More

Grensekontroller: Nær 1 200 kjøretøy kontrollert ved fire grenseoverganger

Dekkene er bedre både på norske og utenlandske tungbiler, men kontrollene ved Svinesund, Ørje, Østby og Magnor resulterte i 29 anmeldelser og 315 bruksforbud. Kontrollene ble gjennomført andre uken i april. Øyvind Grotterød i Utekontrollen i Østfold og Geir Thomas Finstad i Hedmark har inntrykk av at dekkutrustningen er blitt bedre de siste årene, og…

Read More

Færre trafikkdrepte med bedre sikkerhetsrutiner

Mer sikkerhetsarbeid i lastebilsektoren kunne spart opp mot 60 drepte og skadde i trafikken hvert år de siste ti årene. Gjennomgang av dødsulykker i perioden 2005-2013 viser et potensial for å unngå 62 døde/hardt skadde per år i perioden. Gjennomgang av personskadeulykker i perioden 2007-2016 viser et potensial for å unngå 66 døde/hardt skadde per…

Read More

Snø- og isfrie tak på FREJAs trailere

FREJA Transport & Logistics har gått til anskaffelse av en snørydderampe til fjerning av snø fra takene til vogntog. Snø og is som raser ned fra trailertak i fart, kan være livsfarlig for andre trafikanter. Lastebilsjåførene kan nå enkelt måke snø og is av takene, og unngå disse farlige situasjonene. Rampen blir flittig brukt og…

Read More