Meny

Vil undersøke Postens leveringstider

Nkom ønsker å undersøke nærmere om Posten Norge AS overholder tidsfristene for levering av leverings…

Tett samarbeid gir stabile forsyningskjeder

Forsyningskjeder blir stadig mer omfattende og komplekse i en sammenflettet global økonomi, noe som stiller stadig større krav til logistikksektoren, med økte krav til digitalisering, nettverk og distribusjonskanaler. Men til syvende og sist er det menneskene i logistikkarbeidet som sørger for at varer kommer frem der de skal. Her spiller yrkessjåf…

DB Schenker samler de nordiske markedene i Cluster Nordics

DB Schenker omstrukturerer sin nordiske virksomhet og samler landene Danmark, Finland, Island, Norge…

Høring: Nye krav til utslippskutt for lastebiler

– Skal vi nå klimamålene våre, er vi nødt til å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg har tidligere uttrykt at det bør være en ambisjon om at alle nye tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040. Men klimautfordringene er globale, og jeg er glad for at også EU nå foreslår nye ambisiøse mål for å fase ut de tunge fossilbilene, sier samferdse…

Krever glattkjøring før tungbil-lappen

Flere enn 1700 norske lastebil- og bussjåfører kjører på vinterføre uten å ha gjennomført obligatori…

Vekst i godstrafikken i 2022

Godstrafikken på jernbanen øker. I 2022 gikk varetransporten på Nordlandsbanen opp åtte prosent. På…

Joint Viking 2023: Vær ekstra oppmerksom i trafikken

Frem til 16. mars vil det være økt militær trafikk på veiene i Midt-Troms i forbindelse med Forsvare…

Sikkerhet er også bærekraft

Både sikkerhet og bærekraft er blant de viktigste fokusområdene til Continental-dekk, men at de to o…

Et NM med trafikksikkerhet i førersetet

Mest sannsynlig har du aldri opplevd eller hørt om Kjetting NM. Samtidig er det trolig årets viktigs…