Meny

Ja til bussoppgjøret

Arbeidstakerorganisasjonene har i dag meddelt Riksmekleren at medlemmene har sagt til lønnsoppgjøret…

Flere fyllestasjoner for flytende biogass er nøkkelen til bærekraftig transport

Mens mange transportselskaper vurderer å bytte til fornybart drivstoff, har Bring Åkeri i Vårgårda i Sverige allerede tatt steget. Nå gleder de seg over at Gasum bygger ut nettverket av fyllestasjoner, slik at flere kan gjøre som dem.

God samfunnsøkonomi i satsing på sjøvegen

Kystverket foreslår ei rekke prosjekt med positiv samfunnøkonomisk lønsemd i sine prioriteringar til…

Mer gods over på sjø til utlandet

Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd til to selskaper som driver med sjøtransport til utlandet. – Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen kan bidra til at nye og spennende sjøtransporttilbud etableres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Seks etater gjennomførte kontroll på Bjørnfjell

Seks kontrolletater samarbeidet om kontroll av kjøretøy langs E10 på Bjørnfjell i Nordland mandag. –…

Tester tømmervogntog på 74 tonn

Vil tømmervogntog med ni akslinger og totalvekt på 74 tonn forårsake større slitasje på vegene enn t…

MAN styrker sin skandinaviske organisasjon for å sikre nærheten til det lokale markedet og forbedre kundeopplevelsen

MAN Truck & Bus har besluttet at tilpasse organisasjonen i Danmark, Norge og Sverige med øyeblikkeli…

– Selvfølgelig kan jenter kjøre lastebil!

Sabine Endresen Haugen (36) er lastebilsjåfør. Hun er vant til å få spørsmål om yrkesvalget sitt, og…

​– Passivt budsjett

Samferdselsdepartementet legger opp til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på 1,5 milliarder kro…