Meny

Halverte transportutslippet med ny logistikkløsning

Godt samarbeid og en god idé gjorde at GK og Lindab klarte å redusere klimagassutslipp, kutte mengde…

Over 250 000 tunge kjøretøy har vært innom en kontrollplass i 2022

– Kontrollørene våre bidrar til alles trafikksikkerhet hver eneste dag, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Marianne Moe.

Grønne lastebiler sikret Norges største massetransport-kontrakt

Når Oslo Kommune skal bygge nytt vannforsyningsanlegg skjer store deler av masseflyttingen med klima…

EUs Innovasjonsfond tildeler Biozin støtte

Biozin prosjektet, et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc, blitt valgt av EUs Innovasjonsfond («Innovasjonsfondet») til å motta tilskudd under ordningen for storskalaprosjekter.

– Utbedring av norske veier kan spare liv

– I tillegg til å være en oppmerksom sjåfør, er det å bygge trygge motorveier med flere felt og midt…

Statens vegvesen har startet det store løftet for yrkessjåføren

Statens vegvesen lanserer to hjelpemidler til yrkessjåfører som kjører lastebil. En ruteplanlegger f…

Sammen om en renere fremtid

Jungheinrich Norge har lenge solgt Hako-maskiner. Når vi nå inngår partnerskap med produsenten av gu…

IVECO BUS’ nye generasjon hybridteknologi hever listen for bærekraft og TCO

IVECO BUS bekrefter sitt fokus på bruk av alternative drivstoff og utvider sitt bærekraftige tilbud…

Brukollaps i nord deler landet i to – nå tar NLF grep

Tirsdag kveld kollapset broen over E6, ved Badderen i Kvænangen, og all trafikk er nå stanset. Norge…