Meny

Meir fleksible rabattordningar i ferjesektoren

– Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. Ved overgangen til Auto…

Yrkestrafikkforbundet vil ha bro, slutter seg til ESA-klage over vedtak om ny bratt tunnel under fjorden

Yrkestrafikkforbundet går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse baseres på broalternativet, og slutter seg til klagesaken Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og KNA har reist for EFTAS overvåkningsorgan ESA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv,…

500 millioner til utslippsfri næringstransport

Enova varsler ny ordning som skal gi en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstranspo…

Åpner Nordens største LNG-terminal

Nordens største terminal for flytende naturgass (Liquefied Natural Gas/LNG) åpnet 11. juni i Röyttä-havnen i Tornio. Den nye terminalen er et resultat av den voksende etterspørselen etter mer miljøvennlig energi og styrker leveringssikkerheten for flytende naturgass i de nordiske landene. Den lokale industrien i området, samt maritim- og tungtrafik…

Ny teoriprøve skal gi bedre fremtidige sjåfører

I disse dager jobber Statens vegvesen og Sopra Steria med å utvikle et nytt teorisystem for alle sla…

Konsekvensene av 120 km/t på motorveiene

Statens vegvesen sendte i forrige uke en utredning til Samferdselsdepartementet om konsekvensene ved…

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser “Mads” og “Oda” avgårde på sin første ordinære…

Støtte til gods på jernbane: – Viktig gjennomslag for godstransporten

Godsalliansen er fornøyd med at regjeringen foreslår en ordning som skal kompansere for avgiften på…

Norske havner kutter miljøutslipp med kraft fra land-teknologi

Nye anlegg for landstrøm til skip i havner kan gi CO2-kutt på nærmere 15 000 tonn årlig.