Meny

Ny sjøtrafikkforskrift er fastsatt

Den nye sjøtrafikkforskriften inneholder en rekke nye, viktige bestemmelser for blant annet sjøtrafi…

Med fokus på grønn strøm

Alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland vil med umiddelbar virkning drives utelukkende med grønn strøm. Dette inkluderer også selskapets seks tyske fabrikker.

Sparer tid og penger med automatiserte godsterminaler

Bane NOR jobber målrettet med å gjøre godsterminalene mer effektive, og innfører nå systemer på Alna…

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

– For mange dropper bilbelte, forteller Statens vegvesen

Av de 300.000 som ble kontrollert i fjor, mottok 3.012 gebyr og 46 ble anmeldt.

Posten setter stopp for bestilling av nye fossile varebiler i 2022

Posten har lagt en ny klima- og miljøstrategi. Konsernet forserer omleggingen til kjøretøy på fornyb…

Viktig milepæl nådd for ny lufthavn Bodø: Forprosjektet godkjent

Avinor har nå ferdigstilt forprosjektet for ny lufthavn i Bodø, og oversendt grunnlaget til Samferds…

Koronautbrudd har ikke stoppet arbeidet på denne kaien

Nykaien på Nesvik er nå i drift, uten at koronasmitte fikk stoppet anleggsarbeidet underveis. Og sna…

Nytt digitalt førerkort- og kjøretøysystem gir over seks milliarder kroner i samfunnsnytte

– Autosys er et av de større IKT-prosjektene i statlig regi. Med dette systemet har vi fått en moder…