Meny

Regjeringens ambisjoner henger ikke sammen med teknologiutviklingen

Regjeringen signaliserer sterke ambisjoner om reduksjon i klimautslipp i deres fremlegging av Klimap…

Regjeringens Klimaplan må føre til en kursendring for Nasjonal Transportplan

Godsalliansen mener at Klimameldingen regjeringen la frem i dag forplikter regjeringen til å prioritere de prosjektene som kan få raskt effekt for mer effektiv godstransport og lavere klimagassutslipp i kommende Nasjonal Transportplan (NTP).

Historisk lave dødstall på norske veier i 2020

2020 ble året med historisk lave dødstall i trafikken – med 95 omkomne, er det for første gang under…

Burkhard Eling overtar som CEO i Dachser

1. januar overtok Burkhard Eling som CEO og talsperson for ledelsen i logistikkleverandøren Dachser. Han leder enheten Corporate Strategy, Human Resources, Marketing, som også omfatter avdelingene Corporate Key Account Management og Corporate Governance & Compliance. Eling etterfølger Bernhard Simon, som overtar som leder av det familieeide selskap…

Green Cargo først i Norden til å ta i bruk Eurodual-lokomotivet

Denne uken starter en ny epoke for norsk godstrafikk. Green Cargo setter i drift de to første nesteg…

Bring Frigo velger Iver som ny leverandør av IT-driftstjenester

En av Nordens ledende spesialister på logistikktjenester for temperert gods, Bring Frigo, har valgt…

Lavere ulykkesrisiko for både norske og utenlandske lastebiler

Ulykkesrisikoen for tunge godsbiler går ned. Men fortsatt har utenlandske lastebiler dobbelt så høy…

Kjøretøy involvert i halvparten av dødsulykkene på norske arbeidsplasser

Halvparten av alle dødsfall innen bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri de sist…

​Logistikkgrep gir miljøgevinster

En samlet bransje jobber med å gjøre hele byggenæringen mer miljøvennlig og bærekraftig. Spesielt tr…