Meny

Åpner Nordens største LNG-terminal

Nordens største terminal for flytende naturgass (Liquefied Natural Gas/LNG) åpnet 11. juni i Röyttä-…

Konsekvensene av 120 km/t på motorveiene

Statens vegvesen sendte i forrige uke en utredning til Samferdselsdepartementet om konsekvensene ved å øke fartsgrensen på motorveiene til 120 km/t.

NRC Group bygger ut Borg Havn Containerterminal

Borg Havn IKS har tildelt NRC Group en kontrakt for utbygging av deres kaianlegg i Fredrikstad. Den…

Først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS planlegger som første logistikk selskap i Norge å teste ut vogntog av typen DUO2, med en lengde på 32 meter. Basert på erfaringene med innføring av vogntog på 25,25 meter, som Schenker AS fikk godkjent for prøvedrift, og senere ordinær trafikk, vil selskapet starte med testkjøring på Norske veier med 32 meters vogntog med en kapasitet p…

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser “Mads” og “Oda” avgårde på sin første ordinære…

Støtte til gods på jernbane: – Viktig gjennomslag for godstransporten

Godsalliansen er fornøyd med at regjeringen foreslår en ordning som skal kompansere for avgiften på…

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbar…

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distr…

Trekker seg fra intensjonsavtale om sjømatterminal ved Oslo lufthavn

Avinor AS og Worldwide Flight Services (WFS) inngikk høsten 2018 en intensjonsavtale om bygging og d…